Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2019

abandroned
23:34
Ekscytacja budzi nadzieję. 
— Zelda Spellman
Reposted fromirmelin irmelin

August 25 2019

abandroned
22:09
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viadreamboat dreamboat
abandroned
22:08
2078 d244 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamboat dreamboat
abandroned
22:05
7339 eb55 390
Reposted byhashKerishaverdantforceAbbaPater

August 13 2019

abandroned
22:35
7523 7657 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia
abandroned
22:34
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
abandroned
22:34
4207 0de4 390
abandroned
22:33
8070 1796 390
Reposted fromwentyl wentyl viaHypothermia Hypothermia
abandroned
22:15
9234 8cae 390
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
abandroned
22:15
7248 2ac2 390
Reposted fromjustynki justynki viaHypothermia Hypothermia
abandroned
22:14
6846 5e52 390

July 09 2019

abandroned
21:10
6700 06e2 390
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viaHypothermia Hypothermia
abandroned
21:08
2955 7063 390
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viaHypothermia Hypothermia

May 07 2019

abandroned
21:22
1368 43a3 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia
abandroned
21:21
abandroned
21:20
9915 351a 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia
21:18
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous viaHypothermia Hypothermia
abandroned
20:26
1094 bfe0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatohuwabohu tohuwabohu
20:21
4410 288c 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu

May 05 2019

abandroned
21:55
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viatohuwabohu tohuwabohu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl